Giọng ca chấn động thế giới - An angel (Declan Galbraith) - YouTube

posted by: bapanroy0007

Giọng ca chấn động thế giới - An angel (Declan Galbraith) - YouTube

  • 28 Dec,17
  • 533
  • Resource id #21
  • 0

Declan Galbraith là tài năng âm nhạc người Anh gốc Ireland. Từ khi mới 2 tuổi, Declan đã thừa hưởng tâm hồn, tài năng và sự đam mê với âm nhạc từ người ông c...

Leave a comment
View Comments